Skip to Content
  • Drop an Email contact@insa.gov.et
  • Get in Touch +251-113-71-71-14
Back

የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ እና የሀገር መከላከያ ሚኒሰቴር የመረጃ ዋና መምሪያ ተደምረው በሚሰሩበት ጉዳዮች ዙሪያ ውይይት አድርገዋል

አዲስ አበባ፣ ሰኔ 21፣ 2010 - የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ (ኢመደኤ) እና በሀገር መከላከያ ሚኒሰቴር የመረጃ ዋና መምሪያ እንደከዚህ በፊቱ አብሮ የሚሰሩበትን ሁኔታ አጠናክረው ለመቀጠል ተስማምተዋል፡፡

ተቋማቱ የመረጃ መሰብሰቢያ፣መተንተኛ እና ማሰራጫ ስርዓቶችን በማዘመን ረገድ በጋራ ለመስራት ከመግባባት ላይ ደርሰዋል፡፡ ኢመደኤ የሚወስዳቸው ፕሮጄክቶችም የፍላጎት ክፍተትን በማጥናት እና ግልፅና ተጠያቂነት ያለው የፕሮጀክት አስተዳደር ስርዓት በመዘርጋት እንደሚሰራ ተገልጿል፡፡

በውይይቱ ወቅት ሌ/ጀኔራል ሀሰን ኢብራሒም በሀገር መከላከያ ሚኒስቴር የመረጃ ዋና መምሪያ ሃላፊ እንደተናገሩት የሀገሪቷን የመረጃ ማሰባሰቢያ፣መተንተኛ እና ማሰራጫ መንገዶችን ዘመናዊ በማድረግ በኩል በየጊዜው እያደገ የሚሄድ አቅም መገንባት ያስፈልጋል ብለዋል፡፡

አቶ ተመስገን ጥሩነህ የኢንፎርሜሽ መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር በበኩላቸው  እንደገለፁት ኢመደኤ በአዋጅ የተሰጠውን ተግባር እና ሃላፊነት መሰረት አድርጎ በሀገር መከላከያ ሚኒስቴር ሥር ካሉ ልዩ ልዩ ተቋማት እና ከሌሎች ባለድርሻ ተቋማት ጋር ተደምሮ ይሰራል ብለዋል፡፡

ከዚህ ቀደም በፕሮጀክት አስተዳደር ስርዓት እና  የፕሮጀክት አፈፃፀምን አስመልክቶ በሚፈለገው ደረጃ ግንኙነት ያለመደረጉ የፈጠረውን ክፍተት በመቅረፍ እና በመግባባት እንደሚሰራም ዋና ዳይሬክተሩ ተናግረዋል፡፡

አቶ ተመስገን አያያዘውም የፕሮጄክት አስተዳደርን ውጤታማ ለማድረግ እንዲቻል ኢመደኤ የሚወስዳቸው ፕሮጄክቶች በአንድ የፕሮጄክት አስተዳደር ሥርዓት እንደሚመሩ ነው የገለጹት፡፡

በመጨረሻም ሌ/ጅኔራል ሀሰን ኢብራሂም እንደተናገሩት ሁለቱ ተቋማት ለጋራ ሀገራዊ ዓላማ የሚሰሩ በመሆኑ በአሠራር ሂደት የነበሩ ክፍተቶችንና ችግሮችን በመፍታት የራስ አቅምን አጎልብቶ የሃገሪቱን የመከላከያ ሠራዊት የመረጃ ሥርዓት ዘመናዊነት ይበልጥ በማጠናከር በኩል በጋራ መስራታቸውን ከምንግዜውም በላይ አጠናክረው እንደሚቀጥሉ በአፅንዖት ተናግረዋል፡፡https://youtu.be/AvA-qcfWPN4


  የቴክኖሎጂ ዜና

ደህንነቱ የተጠበቀ ሳይበር ለሰላም ፣ ለልማትና ዲሞክራሲ

   ሳይበርኛ የቴሌቪዥን ፕሮግራም

ኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ

ራዕይ

  • በ2017 ዓ/ም ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ ብቃት ያለው እና በሀገሪቱ ህዳሴ ቁልፍ ሚና የሚጫወት ብሄራዊ የሳይበር ሴኪዩሪቲ ተቋም እውን ማድረግ፡፡   

ተልዕኮ

  • የአገሪቱን ኢንፎርሜሽን እና የኢንፎርሜሽን መሰረተ ልማትን ከጥቃት ለመከላከል የሚያስችል አቅም በመገንባት ብሔራዊ ጥቅሞችን ማስጠበቅ፡፡

እሴቶች

  • ተዓማኒነት
  • ሁሌም መማርና ማደግ
  • ልዩነት መፍጠር 
  • ተጠያቂነት

Web Content Display Web Content Display

 
 
INSA

ያግኙን ያግኙን

ስልክ: +251-11-371-71-14
ፖ.ሣ.ቁ: 124498
ኢሜል: contact@insa.gov.et
ፋክስ: +251-11-320 40 37
አድራሻ: አዲስ አበባ,ኢትዮጵያ