ቀን 10/08/2009

 

 

የስራ ማስታወቂያ

  የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ከዚህ በታች በተጠቀሱት ክፍት የስራ መደቦች ላይ   አመልካቾችን አወዳድሮ መቅጠር ይፈልጋል:: በመሆኑም መስፈርቱን የምታሟሉ አመልካቾች ይህ ማስታወቂያ ከወጣበት ቀን ጀምሮ በሶስት ተከታታይ ቀናት ውስጥ ማስረጃችሁን በመያዝ ብስራተ ገብርኤል አዶት ህንጻ አጠገብ በሚገኘው  አፍሪካ ኢንሹራንስ ህንጻ የሰው ኃይል ቅጥር ቡድን ድረስ በአካል በመቅረብ መመዝገብ የምትችሉ መሆኑን እንገልፃለ::

 

 

ተ/ቁ

የስራ መደቡ መጠሪያ

የትምህርት ደረጃ

ተፈላጊ

የስራ ልምድ

ብዛት

ደመወዝ

የቅጥር አይነት

01

ሹፌር

8ኛ  ክፍል ከዚያ በላይ ያጠናቀቀ ግብር የከፈለና የታደሰ መለስተኛ ተሽከርካሪዎችን ለማሽከርከር የሚያስችል በድሮ 4ኛ፣ህዝብ-2  ደረጃ መንጃ ፍቃድ ያለው/ያላት

2 ዓመት እና ከዚያ በላይ

08

በኤጀንሲው

እስኬል

መሰረት

ቋሚ


 

 

 

 

 

 

አዲስ አበባ,ኢትዮጵያ
ፖ.ሣ.ቁ: 124498
ኢሜል: contact@insa.gov.et
ስልክ: (+251) 011-371-71-14
ፋክስ:  (+251)  011-320 40 37