ክፍት የስራ ማስታወቂያ

የሳይበር ሰራዊት ልማት ኢኒስቲትዩት ከዚህ በታች በተጠቀሰው ክፍት የስራ መደቦች ላይ አመልካቾችን በቋሚነት ለመቅጠር ይፈልጋል:: በመሆኑም መስፈርቱን የምታሟሉ አመልካቾች ይህ ማስታወቂያ ከወጣበት ከሚያዚያ 04 ቀን 2010 ዓ.ም ጀምሮ በአራት ቀናት ውስጥ ማስረጃችሁን ብስራተ ገብርኤል ሽመክት ህንፃ  3ኛ ፎቅ ማቅረብ የምትችሉ መሆኑን እንገልፃለን::

 

ተ/ቁ

 

የስራ መደብ መጠሪያ

 

ተፈላጊ የትምህረት ደረጃ

 

ተፈላጊ የስራ ልምድ

 

ብዛት

 

ደመወዝ

 

 

የቅጥር

ሁኔታ

1

ክፍያና ሂሳብ ሰራተኛ

ከታወቀ ዩኒቨርስቲ/ኮሌጅ በአካውንቲንግ የመጀመሪያ ድግሪ/ዲፕሎማ ያለው/ያላት

ድግሪ 0አመት

ዲፕሎማ 2 አመት

01

በተቋሙ እሰኬል መሰረት

 በቋሚነት

 

 

 

 

 

አዲስ አበባ,ኢትዮጵያ
ፖ.ሣ.ቁ: 124498
ኢሜል: contact@insa.gov.et
ስልክ: (+251) 011-371-71-14
ፋክስ:  (+251)  011-320 40 37