ክፍት የስራ ማስታወቂያ

የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ከዚህ በታች በተጠቀሰው ክፍት የስራ መደብ አመልካቾችን በቋሚነት አወዳድሮ ለመቅጠር ይፈልጋል፡፡ በመሆኑም መስፈርቱን የምታሟሉ አመልካቾች ተፈላጊውን የትምርት ማስረጃ ፎቶ ኮፒ እና ኦርጂናል በመያዝ ማስታወቂያው ከወጣበት የካቲት 12 ቀን 2010 ዓ/ም ጀምሮ ለ07 ተከታታይ የስራ ቀናት ብስራተገብርኤል አዶት ህንጻ አጠገብ በሚገኝው አፍሪካ ኢንሹራንስ ህንፃ የሰው ኃይል ቅጥር ቡድን ድረስ በአካል በመቅረብ መመዝገብ የምትችሉ መሆኑን እንገልፃለን፡፡

ተ/ቁ

የስራ  መደቡ

መጠሪያ

የትምህርት ደረጃ እና ችሎታ

ተፈላጊ የስራ

ልምድ

ብዛት

ደመወዝ

የቅጥር ሁኔታ

1

ጁኒየር ፐብሊክ ኦፒኒየን አናሊስት

በጆርናሊዝም፣ ኮሚኒኬሽን፣ በህዝብ ግንኙነት፣ በቋንቋና ስነ-ፅሁፍ፣ በፖለቲካል ሳይንስና አለምአቀፍ ግንኙነት ወይም ተያያዥነት ባላቸው የትምህርት ዘርፍ የመጀመሪያ ዲግሪ ያላት/ያለው፣

በኦሮሚኛ ቋንቋ መናገር እና መፃፍ የሚችል/የምትችል

0 - 1 ዓመት

01

በኤጀንሲው

 እስኬል

 መሰረት

ቋሚ

2

ኮሚኒኬሽን ኦፊሰር

በጆርናሊዝም፣ ኮሚኒኬሽን፣ በህዝብ ግንኙነት፣ በቋንቋና ስነ-ፅሁፍ፣  በፖለቲካል ሳይንስና አለምአቀፍ ግንኙነት ወይም ተያያዥነት ባላቸው የትምህርት ዘርፍ የመጀመሪያ ዲግሪ ያላት/ያለው፣

  • በይዘት አርትኦት በቂ ልምድና ችሎታ ያላት/ያለው
  • የስክሪፕት ፅሁፍ ክህሎት ያላት/ያለው
  • በኤሌክትሮኒክስ ሚዲያ ላይ በጋዜጠኝነት የሰራ/ች

3 - 5 ዓመት

 

01

በኤጀንሲው

 እስኬል

 መሰረት

ቋሚ

3

ዩቲሊቲ አድሚኒስትሬሽን

(ጀነሬተር ጥገና )

  • በኢንዱስትሪያል ኤሌክትሪክ፣ በኤሌክትሪሲቲ፣ በሜካኒካል ወይም በአውቶ መካኒክ 10+3 ወይም ሌቭል-4  እና የሙያ ብቃት ማረጋገጫ (COC) ያላት/ያለው
  • በኢንዱስትሪያል ኤሌክትሪክ፣ በኤሌክትሪሲቲ፣ በሜካኒካል የመጀመሪያ ዲግሪ ያላት/ያለው፣

ዲፕሎማ

3 - 5 ዓመት

01

በኤጀንሲው

 እስኬል

 መሰረት

ቋሚ

 ዲፕሎማ የሙያ ብቃት ማረጋገጫ (COC) ብቁ ለሆኑ አመልካቾች

 1 - 3

ዲግሪ

1 - 3 

4

ምክትል እግርኳስ አሰልጣኝ

  • በማንኛውም አይነት የትምህርት ዘርፍ ዲፕሎማ 10+3 ወይም ሌቭል-4 ያላው/ላት
  • CAF B ላይሰንስ፣ አለምአቀፍ የስፖርት አስተዳደር ሰርተፍኬት፣ እግርኳስ ፕሮጀክት ልጆች ያበቃበት ሰርተፍኬት ያለው/ላት
  • በጤና የስፖርት ማህበራት የሰራ/ች
  • የስፖርት ክለብ ቴክኒካል መሰረታዊ ክህሎት ሰርተፍኬት

 

5 ዓመት

01

በኤጀንሲው

 እስኬል

 መሰረት

ኮንትራት

 

 

 

 

 

አዲስ አበባ,ኢትዮጵያ
ፖ.ሣ.ቁ: 124498
ኢሜል: contact@insa.gov.et
ስልክ: (+251) 011-371-71-14
ፋክስ:  (+251)  011-320 40 37