የሥራ ማስታወቂያ

የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ከዚህ በታች በተጠቀሰው ክፍት የስራ መደብ አመልካቾችን በቋሚነት አወዳድሮ ለመቅጠር ይፈልጋል፡፡ በመሆኑም መስፈርቱን የምታሟሉ አመልካቾች ተፈላጊውን የትምርት ማስረጃ ፎቶ ኮፒ እና ኦርጂናል በመያዝ ማስታወቂያው ከወጣበት ከህዳር 5 ቀን 2010 ዓ.ም ጀምሮ ለ07 ተከታታይ የስራ ቀናት ብስራተ-ገብርኤል አዶት ህንጻ አጠገብ በሚገኝው አፍሪካ ኢንሹራንስ ህንፃ የሰው ኃይል ቅጥር ቡድን ድረስ በአካል በመቅረብ መመዝገብ የምትችሉ መሆኑን እንገልፃለን፡፡

ተ/ቁ

የስራ  መደቡ

መጠሪያ

የት/ት ደረጃ

ተፈላጊ የስራ

ልምድ

ብዛት

ደመወዝ

የቅጥር ሁኔታ

 

1

 

 

 

የገበያ ጥናትና ትንተና

 

በማርኬቲንግ ማናጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ ያላት/ያለው

 

2 - 3 ዓመት

02

በኤጀንሲው

 እስኬል

 መሰረት

ቋሚ

በማርኬቲንግ ማናጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ እና የመመረቂያ ውጤት 3.5  እና ከዚያ በላይ ያላት/ያለው

0 ዓመት

02

በኤጀንሲው

 እስኬል

 መሰረት

ቋሚ

2    

  የኮሙዩኒኬሽን ኦፊሰር

  በጋዜጠኝነት እና ኮሚኒኬሽን፣ በህዝብ ግንኙነት፣                በስነፅሁፍ የመጀመሪያ ዲግሪ ያለው/ያላት

ከ1 - 3 አመት ከዚህ ውስጥ በህትመትና እና ድህረ ገፅ ይዘት ዝግጅት ቢያንስ 1 አመት የሰራ/ች

01

በኤጀንሲው

 እስኬል

 መሰረት

ቋሚ

3

 ቢዝነስ አናሊስት

 በኮምፒውተር ሳይንስ፣ ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ፣ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ፣ አይቲ እና በተመሳሳይ የትምህርት ዘርፍ የመጀመሪያ ዲግሪ (BA) ወይም ሁለተኛ ዲግሪ (MSC) ያለው/ያላት

 

የመጀመሪያ ዲግሪ 5- 7 ዓመት

ሁለተኛ ዲግሪ 3- 5 ዓመት

01

"

ቋሚ

4

 ሲኒየር አካውንታንት

 በአካውንቲንግ፣ በቢዝነስ አስተዳደር፣ በማናጅመንት ወይም በኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ ያለው/ያላት

 

3 - 5 አመት እና ከዚያ በላይ

01

"

ቋሚ

5

በኦርጋናይዜሽናል ሳይኮሎጂ ሁለተኛ ዲግሪ (MA) ያላት/ያለው

 

0 - 4 ዓመት

01

"

ቋሚ

6

በሰው ሃይል አስተዳደር ወይም ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ሁለተኛ ዲግሪ ያለው ያላት

0 - 4 ዓመት

01

"

ቋሚ

 

 

 

 

 

አዲስ አበባ,ኢትዮጵያ
ፖ.ሣ.ቁ: 124498
ኢሜል: contact@insa.gov.et
ስልክ: (+251) 011-371-71-14
ፋክስ:  (+251)  011-320 40 37