Daayreektarii Ijjoo Eejensii Nageenya Saaphana Infoormeeshinii obbo Tamasgan Xirunah dalagaa isaanii ifatti eegalaniiru

Daayreektara ijjoo Eejensii Nageenya Saaphana Infoormeeshinii ta'uudhaan kan muudaman obbo Tamasgan Xirunah wixata ebla 15 bara 2010 miseensota manajimeentii wajjiin wal baruun ifatti dalagaa isaanii jalqabaniiru.