አዲስ አበባ,ኢትዮጵያ
L.S.P: 124498
I-meeliicontact@insa.gov.et
Bilbila: (+251) 011-371-71-14
Faaksii:  (+251)  011-320 40 37