ድሕንነቱ ዝትሓለወ ሳይበር ንሰላም፤ንልምዓትን ንዲሞክራስን 

ራኢ

 • አብ 2017 ዓ.ም ዓለም ለኸ ተወዳዳሪ ብቕዓት ዘለዎን አብታ ሃገር ሕዳሰ ቑልፊ ግደ ዝፃወት ብሔራዊ ናይ ሳይበር ሓይሊ ርኡይ ምግባር፤

ተልእኾ

 • ናይ ሃገር ጥቕሚ ንምሕላው ዘኽእል ብሔራዊ ናይ ሳይበር ሓይሊ ምህናፅ፤

  ናይ ሃገር ጥቕሚ ንምሕላው ዘኽእል ብሔራዊ ናይ ቴክኒክን ሓበሬታን ብምፍራይ ናይ መንግስቲ ውሳነን ተግባርን ምድጋፍ፤

  ብሔራዊ  ናይ ኃይቴክን  ሴኪዩሪቲ ኢንዳስትሪን ሽግግር ንኽረጋገፅ ናይ ዳታን ኮምፒቲንግን ዓቕሚ ምልማዕ፤

እሴታት

 • ትኣማንነት

  ኩሉ ግዘ ምምሃርን ምዕባይን

  ሓዱሹ ነገር ምፍጣር /እሴት ወሳኽነት/

  ተጠያቕነት

    News In Picture

  Cybergna Tv