ተልእኾ

ናይ ሃገር ጥቕሚ ንምሕላው ዘኽእል ብሔራዊ ናይ ሳይበር ሓይሊ ምህናፅ፤

ናይ ሃገር ጥቕሚ ንምሕላው ዘኽእል ብሔራዊ ናይ ቴክኒክን ሓበሬታን ብምፍራይ ናይ መንግስቲ ውሳነን ተግባርን ምድጋፍ፤

ብሔራዊ  ናይ ኃይቴክን  ሴኪዩሪቲ ኢንዳስትሪን ሽግግር ንኽረጋገፅ ናይ ዳታን ኮምፒቲንግን ዓቕሚ ምልማዕ፤

ራኢ

አብ 2017 ዓ.ም ዓለም ለኸ ተወዳዳሪ ብቕዓት ዘለዎን አብታ ሃገር ሕዳሰ ቑልፊ ግደ ዝፃወት ብሔራዊ ናይ ሳይበር ሓይሊ ርኡይ ምግባር፤

እሴታት

ትኣማንነት

ኩሉ ግዘ ምምሃርን ምዕባይን

ሓዱሹ ነገር ምፍጣር /እሴት ወሳኽነት/

ተጠያቕነት