ልኡኽ

ሓበሬታን ትሕተ ቕርፂ ሓበሬታን ሃገርና ካብ ጥቅዓት ክከላኸል ዝኽእል ዓቕሚ ብምህናፅ ሃገራዊ ረብሓታትና ምውሓስ። 

ራኢ

ኣብ ዓመተ 2017 ዓ.ም ፤ ኣብ ህዳሰ ሃገርና ኣገዳሲ እጃም ዘበርክት፤ ዓለም ለኸ ብቕዓትን ተወዳዳሪነትን ዘለዎ ሃገራዊ ትካል ድሕነት ሳይበር ምህናፅ ።

ስትራቴጂያዊ ክብርታት

  • ተኣማንነት
  • ቀፃሊ ትምህርትን ዕብየትን
  • ምውሓስ ጭቡጥ ለውጢ
  • ተሓታትነት