ተልዕኮ እና ራዕይ

 ተልዕኮ

የሃገሪቱን ኢንፎርሜሽን እና የኢንፎርሜሽን መሰረተ - ልማት ደህንነት ለማረጋገጥ የሚያስችል አቅም በመገንባት ብሔራዊ ጥቅሞችን ማስጠበቅ

    ራዕይ

የኢንፎርሜሽን የበላይነትን ማረጋገጥ የሚችል ብሔራዊ አቅም እውን ሆኖ ማየት